Home / Haberler / Komşuluk ve gürültü

Komşuluk ve gürültü

Posted on
Paylaşın
0


Hani o şarkıda; “uçup giden kuşlar gibi/ yosun tutan taşlar gibi/ eski dostlar, eski dostlar” diyor ya eski dostlar yerine eski komşular/ eski komşular da diyebiliriz. Çünkü o içten, o sıcak, o özverili, o dayanışmalı dostluk ve komşuluk ilişkilerini yaşayanlar haklı olarak o günlerin özlemini duymaktadırlar.

Zaten Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmüne göre kat malikleri ve veya onlar adına bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri kullananlar doğruluk kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek, haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Anılan Yasanın 33. maddesi hükmüne göre de kat maliklerinden birinin ya da başka bir nedene dayanarak devamlı bir biçimde yararlanan kimsenin borç ve yükümlerini yerine getirmemesi örneğin sürekli gürültü ve kötü kullanımı yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri ana taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hâkim ilgilileri dinledikten sonra bu Yasaya ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakseverlik kurallarına göre derhal kararını verir ve bunun tespit edeceği süre içinde yerine getirilmesi gereğini ilgiliye bildirir.

Apartman Gürültü Yönetmenliğinde de gürültü kuralları ile ilgili yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu yönetmenlikte her türlü yapı ve binalarda ve işyerlerinde oluşabilecek gürültülerin, insanların huzurlarını bozmaması ve ruh sağlıklarını etkilememesi öngörülmüştür. Bağımsız bölümlerde çıkarılan gürültü, darbe sesleri, kullanılan makine veya aletlerin seslerinin nasıl önleneceği belirlenmiştir.

Bu yönetmenliğe göre Apartmanlarda saat 19:00 ile 07:00 ve hafta içi çalışma günlerinde öğle saat 13:00 ile 15:00 arası gürültüden sakınma saatleri olarak belirlenmiştir. Yani bu saatler içinde huzur kaçıracak tüm sesli hareketler yasaktır.

Pazar günü ve resmî tatil günleri dinlenme günleridir. Hatta sevdiğimiz bir şarkı, bir türkü, bir bestenin sesini bile kendimiz duyacak kadar açmalıyız. Otomobillerden kendi dinledikleri bir şarkıyı bangır, bangır çevreye dinletme görgüsüzlüğünden hem çevrede ve hem de konutlarımızda da kaçınmalıyız.

Bu konularda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmenliği de bazı düzenlemeler yapmıştır. Buna göre:

Her ne şekilde olursa olsun konut içinde ve dışında gürültü seviyesi 65 desibelden yüksek olamayacağı,

Konut içinde motorlu aletler, matkap gibi araç ve aletlerin yönetmenlik kapsamında gün içerisinde 19:00 ile 07:00 arasında kullanılamayacağı da belirtilmiştir.

Apartmanlarda-sitelerde ve çevrede gürültü çıkarmak aslında Kabahatler Kanununa ve Çevre Kanunu’na göre de suçtur ilgili resmi makamlara bildirile bilinir.

Yazımı Aziz Nesin’in konumuzla ilgili mektubu ile noktalıyorum:

AZİZ NESİN’İN, GÜRÜLTÜCÜ KOMŞUSUNA YAZDIĞI MEKTUP

Sevgili Kazım Bey ‘çiğim,
Hiç grev yapmadan, pazar günleri bile çalışan, apartmanın ikinci katındaki fabrikanızdan dolayı sizi candan kutlarım. Büyük bir icat üzerinde çalıştığınızı tahmin ettiğimden, bu saate kadar kıyıp da fabrikanızın çalışmasını engellemek istemedim.

Ama böyle giderse, her zaman faal olan fabrikanızın altında çalışıp para kazanamayacağımdan, bizim aileyi de geçindirmek size düşecek. Çok uzun zamandan beri fabrikanız çalıştığına göre, bir büyük gemiyi parça parça yapmakta olduğunuzu tahmin ediyorum. Herhalde parçaları birleştirip gemiyi yapınca hepimizi şaşırtacaksınız. Artık bugün akşam olmak üzere. Acaba fabrikanızı bir iki saat paydos edip, biraz da benim çalışmama müsaade eder misiniz?

Bu iyiliği bir yazardan esirgemeyeceğinizi düşünerek, size hürmet olarak imzalı bir kitabımı gönderiyorum. En iyi komşuluk duygularımla.

Aziz Nesin

KAYNAK :Emekli hakim , Avukat İzzet doğan

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Please follow and like us:
error
Paylaşın
0

805total visits,1visits today

Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial