Home / Haberler / Ayvalık halkı yaşam alanlarına sahip çıktı!…

Ayvalık halkı yaşam alanlarına sahip çıktı!…

Posted on
Paylaşın

Ayvalıklılar İhalenin iptali için Ayvalık Tabiat Parkında buluştu.
11 Şubat’ta yapılacak olan ihale öncesinde, Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Siyasi Partiler, STK ‘lar, Sendikalar ve doğasever vatandaşların katılımı ile Ayvalık Tabiat Parkında geniş katılımlı “Kiralama İhalesine Hayır” basın açıklaması yapıldı
.

Ayvalık Tabiat Parklarının kiralama usulü ile talan edilmemesine bir destekte, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’dan geldi. Başkan Himam, Gömeç Kent Konseyi ve Gömeç’teki çevreciler ile gelerek, Ayvalık Tabiat Parkları’nın ihalesine karşıyız dedi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in çağrısıyla Cunda Bahçealtı Koyu’nda buluşan partililer, STK ‘lar ve Ayvalıklılar “İhalenin iptali” için basın açıklamasına tam destek verdiler.

Başkan Ergin “Çünkü yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz.”

Basın açıklamasını gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, basın açıklamasından önce yaptığı konuşmasının bir bölümünde “Bildiğiniz gibi seçim sürecinden beri söylediğimiz, söylemeye devam edeceğimiz bir söz var, Ayvalık’ı koruyarak gelişmesi için çabalayacağız.

Ve işte tam da bu düstur ile bugün buradayız ve sizlerle beraberiz. 2009 yılında günlük kullanım alanlarının belirlendiği revizyon planı çıkarıldığı günlerde, biz Küçükköy Belediye Başkanı iken hukuki mücadelemizle bizler sahadaydık, sizlerle omuz omuzaydık” dedi. Başkan Ergin konuşmasına şu sözler ile devam etti.

Başkan Ergin” Bugün ise dünyanın en güzel yerlerinden olan cennet köşemiz Ayvalık’ın hem belediye başkanı olarak hem bu güzelliklerin içerisinde yaşayan bir vatandaş olarak ,bahsi geçen yerlerin günü birlik işletmelere özelliklede alan olarak ihaleye çıkmasına karşı olduğumuz için buradayız.

Çünkü yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz. Burada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Tabiat parkı halkımızındır, burada yaşayan canlılarındır, işletmelere verilmesini istemiyoruz. Çünkü ardı arkası durmayacak bunu da biliyoruz. Ama biz Bu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere taşımaya kararlıyız.”dedi.

Başkan Ergin” Bakanlık tarafından konu tam bir “oldu bittiye” getirilmektedir”

Daha sonra basın açıklamasına geçen Başkan Ergin : 30.03.1995 tarih ve 95/6717 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 3. maddesine göre Ayvalık Adaları Tabiat Parkı olarak belirlenen alan 21.04.1995 tarih 22265 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak ilan edilmiştir.

İzleyen süreçte, ilgili mevzuat gereği Uzun Devreli Gelişme Planı Hazırlanmış ve 12.020.2004 tarihinde onaylanmıştır. 2004 yılında onaylanan Gelişme Planı ile sadece Park içinde belli bölgelerde Günübirlik Kullanım Alanı oluşturulabileceği genel olarak belirtilmiştir. Bu alanların hangi noktalar olacağı, kapsamı, mahiyeti, kullanım koşulları, süresi, devir koşulları ve şekli bu düzenlemede olmadığı için bu hususları açıklamak üzere 20.08.2009 onaylı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Revizyon Planı çıkartılmıştır.

Ancak 20.08.2009 onaylı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Revizyon planının Günü Birlik Kullanım Alanlarına dair düzenle getiren hükümleri de dahil olmak üzere tamamı Danıştay 6. Dairesi’nin 25.12.2003 tarih 2010/1641 E 2013/9176 K. sayılı ilamı ile iptaline karar verilmiştir.

2009 yılından iptal olunan bu revize plandan sonra anılan ve 2009 tarihli plan ile düzenleme getirilen konular bakımından yeni bir revize plan oluşturulmamış, iptal olunan hususlar yasal düzenlemeden yoksun ve plansız duruma düşmüştür. Hal böyleyken ve iptal olunan 2009 tarihli plan kapsamında düzenleme gören bu yerler (Günü birlik Kullanım Alanları) için yasal yeni bir düzenleme mevcut değilken hukuki statüsü belirsiz bu yerlerin ihaleye çıkartılması açıkça hukuka aykırıdır.

Böylelikle Bakanlık tarafından konu tam bir “oldu bittiye” getirilmektedir. İptal olunan 2009 tarihli revize plan dosyası ve 2004 tarihli plan aleyhine açılan dava dosyasında mevcut bilirkişi raporlarında açıkça “Günü Birlik Kullanım Alanlarının” mevcudiyetinin Milli Parklar Yasası ve Yönetmelik ile çeliştiği mütaala olunmuştur.

Başkan Ergin” Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkını Teslim Etmeyeceğiz.”

Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı Ayvalık’ın zenginliğidir. Bizler bu zenginliği koruyarak geleceğe taşımaya kararlıyız. Bunun için Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi Ayvalık Belediyesi olarak Tabiat Parkı içinde adı ne olursa olsun, ister Kamping ister Günü Birlik Koruma Alanı ya da sair yeni tesislerin oluşmasına ve yapılaşmaya karşıyız.

Tabiat Parkı içinde ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değildir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız rantın değil halkın ortak malıdır. Halka kapatılamaz. Bakanlığın Kiralama iradesi hukuka açıkça aykırı olduğu gibi Kıyıları halka kapatacak ve ranta açacaktır. Bu haliyle hiçbir” kamu yararı” taşımadığı bellidir.

Kamu yararı taşımayan bu ihalelerin kimlere yarar sağlamak için istendiği şaibelidir. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı içinde Ekolojik yapıya zarar vereceği belli olan bu kiralama ihalelerine izin vermeyeceğiz. Ayvalık’ta Halka rağmen yaratılmak istenen “oldu bittilere” boyun eğmeyeceğiz.” Diyerek son sözlerini şu şekilde bitirdi. Başkan Ergin” Talebimizin göz ardı edilmeyeceği ve Ayvalık Halkı ve onun temsilcisi olan Ayvalık Belediyesinin görüşü doğrultusunda ihalelerin iptal edileceğini umuyoruz.

Aksi bir durumda yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. AYVALIK ADALARI VE TABİAT PARKINI TESLİM ETMEYECEĞİZ.” Diyerek basın açıklamasını sonlandırdı. Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri’nin,Ayvalık Kent Konseyi’nin, CHP,DP, EMEP, ADD,ÇYDD,Tabiat Platformu, Ayvalık TMMOB,Mahalle Evleri ve çok sayıda STK’ların ortak sesi” Sahiller Halkındır Kiraya Verilemez “

KAYNAK : YÜKSEL KALKAN

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Total Page Visits: 512 - Today Page Visits: 1
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial