Home / Haberler / Babaköy’de ki ağaçlar kesilmekten kurtuldu!

Babaköy’de ki ağaçlar kesilmekten kurtuldu!

Posted on
Paylaşın

Kandıra Babaköy’de Roma dönemine ait çok sayıda kayaya oyulmuş lahit mezarların olduğu yerde taş ocağı açılacaktı. O bölgeyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bölge SİT alanı ilan edildi.

Kandıra Babaköy’de Kuzey Marmara Otoyolu için taş ocağı açılması için çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamından 2 bin 159 ağaç kesilerek bölgede büyük bir çevre katliamı yapılacaktı.  13 Hektar büyüklüğünde olacak taş ocağı için bölgede ağaç kesimi devam ederken aynı bölgede çok önemli tarihi mezarların olduğu da ortaya çıkmıştı

.  Roma Dönemi’ne ait kayaya oyulmuş lahit mezarların yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilirken, bu mezarların yine bölgede ender görülen mezarlar olduğu ifade edilmişti.  Yaşan bu gelişmelerin ardından bölgeye giden Kocaeli Müzesi’nin uzman ekini bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor doğrultusunda Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çok önemli bir karara aldı. Bölge, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun bölge ile ilgili aldığı karar şöyle; Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Babaköy Mahallesi, mülkiyeti maliye hazinesine ait 278 ada, 1 parselin bir kısmında yer alan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının, sınırları kararımız ekil/1000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği şekliyle I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

alana ilişkin hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Sınırları içinde resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilebileceğine; yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine; taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına;

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine; Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna,

I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde yer alan Taşınmaz Kültür Varlıklarının rölövelerinin ilgili idaresince hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, alanda emniyet tedbirlerinin ilgili idaresince alınmasına, karar verildi.”

Alınan bu karar doğrultusunda bölgedeki tüm çalışmalar durdurulacak. Artık bölgede bırakın taş ocağı açılmasını bir çivi bile çakılamayacak. Bölgede bulunan tarihi mezarlar ise koruma altına alındı. Yapılacak çalışma ile Kocaeli önemli bir kültür mirasının daha sahibi olmuş oldu.

KAYNAK : http://www.astakoshaber.com//haber/guncel/babakoyde-ki-agaclar-kesilmekten-kurtuldu/23277.html

HABER. BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Total Page Visits: 795 - Today Page Visits: 1
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial