Home / Haberler / Gemlik Körfez’indeki kimyasal tehlike

Gemlik Körfez’indeki kimyasal tehlike

Posted on
Paylaşın

MKS Marmara Entegre Kimya San. A.Ş-Gemlik Şubesinin, kimyasal madde üretiminde kapasite artışı, ilave formik asit, sodyum hidrosülfit, sodyum sülfit, sodyum metabisülfit, sodyum sülfat, sülfürik asit üretimi, denizden su alma, derin deniz deşarjı projesine, Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin ÇED itirazına rağmen, ÇED onayı verilmiştir.

ÇED itirazımızın gerekçeleri ile Gemlik Körfezi, Mudanya çevresinin, firma üretime geçtiğinde karşılaşacağı, özellikle deniz ve hava kirliliği, ekosistemin geri döndürülemez şekilde bozulması sonucu insan ve tüm canlıların zarar görecek olmasına yönelik açıklamamız aşağıda verilmiştir.

BASIN BİLDİRİSİ

Denizden alınacak saatte 5500.0m3 deniz suyu soğutma amaçlı kullanılacak. Deniz suyunda 10 santigrat sıcaklık artışı ile soğutma kulelerinde soğutulduktan sonra denize deşarj edileceği ifade edilmesine rağmen, projede deniz suyunun soğutulacağı bu kulelerin kapasiteleri, akım şeması, teknik özellikleri, işletme şekli deniz suyunun deşarj öncesi gerekli sıcaklığını nasıl sağlayabileceği belli değildir.

Kaldı ki, soğutma kulelerinde kimyasallar kullanılır ve bu kimyasallar denize verilmiş olacaktır. Mevcut deniz kirliliği ile kule şartlandırıcı kimyasallarının Gemlik körfezindeki kümülatif ekolojik etkileri değerlendirilmemiştir.

Kuleler arıza ve bakımda iken, üretim kontinü(devamlı) olacağına göre deniz suyu soğutulmadan mı denize verilecektir? Deniz suyu dışındaki su temini sistemi planı yetersizdir. Suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı, kullanım amaçlarına göre miktarları gibi.

Formik asit, sodyum sülfat, sodyum hidrosülfit, sodyum metabisülfit, sodyum sülfit, sülfürik asit bu proje kapsamında üretilecek yeni ürünler olduğuna göre, bu üretimlerin tümüne ait yerleşim planı üzerinde kapalı ve açık alan büyüklükleri, ayrıntılı ve sayısal proses akım şemaları, makine ve teçhizat bilgileri v.b. eksikler vardır.

Yeni proje ile üretimden çıkacak gaz emisyon miktarları sunulmamıştır. Ayrıca etki alanında bulunan diğer tesislerden kaynaklanan emisyonlar da dikkate alınarak kümülatif değerlendirilmesi yapılmamıştır. Mevcut üretimdeki emisyonlarında, Nikel sınır değeri aşıldığına göre yeni proje ile ağır metal Nikel değeri, hava kirliliği ve insan sağlığı için tehdit oluşturacaktır

. Özel tozların emisyon ölçüm sonuçları SKHKK Yönetmeliği Ek-1 sınır değerlerini aştığına göre, söz konusu ilave üretimlerle, bu sınır değerler daha da fazla aşılmış olacaktır.

Tehlikeli atıkların mevcut geçici depolama alanında, bu proje ile depolanabilme kapasite yeterliliği belli değildir. Özetle, bu proje üretime geçirildiğinde, insan sağlığı, denizdeki biyoçeşitlilik büyük bir tehdit altında bırakılacaktır.

T M M O B KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

HABER: BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Total Page Visits: 980 - Today Page Visits: 1
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial