Home / Göç ve Göçmen Hakları / GÖÇ VE GÖÇMEN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBUMUZ İNSANLIĞA HİZMET EDECEK

GÖÇ VE GÖÇMEN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBUMUZ İNSANLIĞA HİZMET EDECEK

Posted on
Paylaşın
Pin Share

İstanbul Çevre Konseyi (İÇK) yeni çalışma alanları açıyor. Bir halk örgütü olan İÇK, yaşanan güncel sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. 5 milyon göçmen ile dünyanın en fazla göçmen barındıran ülkesi konumuna getirilen Türkiye’de bu konuda yoğun problemler yaşanıyor. Çevreyi sadece flora ve faunadan ibaret görmeyen İÇK, insanı çevrenin asli unsuru olarak kabul ediyor. Ekonomik, sosyal ve siyasal sorunların sonunda çevrede büyük tahribata yol açıyor. Yaşanan sorunlar İÇK’ya da aksediyor. Bu konuda topluma olan faydasını artırmak için İÇK, Göç ve Göçmen Hakları Çalışma Grubunu oluşturdu. Grup, İÇK’nın yansıyan sorunları çözme kapasitesini artırmak için faaliyette bulunacak.  Zaman zaman, beslenme, barınma, eğitim gibi temel hakları dahi ihlal edilen göçmenler, ırkçı tavır ve saldırılara da muhatap oluyor. İÇK, bu nokta göçmenlere ve Türkiye’deki muhataplarına, hukuki, mali ve manevi yardımlarda bulunmak için etkinlikler yapmayı planlıyor. İlgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği amaçlanıyor. Ayrıca deneyimlerin paylaşılması da hukuki ve idari süreçte mağduriyetin giderilmesi için çok önemli. Bu konuda mağdurların bir araya getiren toplantılar düzenlenecek. Mağdurların İÇK ve birbiriyle deneyimlerini paylaşmaları için bir lokal oluşturulacak.  Göç ve Göçmen Hakları Çalışma Grubu Yürütücüleri; Zafer Murat Çetintaş, Zekiye Ülker, Cüneyt Gül, Seyfullah Atçı ve Avukat İlknur Coşkuner Savgı olarak belirlendi.


Paylaşın
Pin Share
Top