Home / Haberler / İklim değişikliği eylem planı’nda profesyonel destek

İklim değişikliği eylem planı’nda profesyonel destek

Posted on
Paylaşın

Tüm dünyada şehirler iklim değişikliğine uyum sağlamak için planlı bir yaklaşım sergilemelidir. İklim Değişikliği Eylem Planı İDEP şehir planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmelidir.

İklim Değişikliği Eylem Planı en başta bir şehir ve bölge planlama konusudur. Ancak planlama koordinasyonunda da disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmektedir. İklim değişikliği sorunsalı üzerine sadece sera gazı emisyonu hesaplaması ve klişe haline gelmiş olan azaltım eylem listesi ile gitmek yetersizdir. İklim Değişikliği Eylem Planı uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmalıdır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı konusunda ülkemizde gerçek anlamda danışmanlık hizmeti veren firmadır.

Tüm şehir planlarında ve yerel yönetim hizmet alanlarında eş zamanlı temel bir hedef olarak iklim değişikliği ile mücadele amaçlanmalıdır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planını, emisyon raporlaması ve azaltım politikasına ilave olarak, şehir genelindeki tüm planlarda yer alan konu başlıklarında yapılması gerekli uygulamaları, tarih hedefleri ile birlikte belirleyen bir plan olarak değerlendirmektedir.

Eylem planında iklim değişikliği senaryoları ve şehirde beklenen iklim değişikliği etkileri ortaya konulmaktadır. Şehrin karbon emisyon projeksiyonu, azaltım ve uyum politikaları tüm sektörler için oluşturulmaktadır. İl genelinde ortaya çıkabilecek olan risk ve kırılganlıklar analiz edilmekte, iklimsel kırılganlık yanında, sektörel kırılganlık.lar; 

 • Halk Sağlığı 
 • Arazi Kullanımı ve Yutak Potansiyeli
 • Ormancılık, Bio-Çeşitlilik, Tarım 
 • Katı ve Sıvı Atıklar 
 • Enerji Üretim ve Dağıtımı 
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Su Kaynakları
 • Kamu Altyapı Hizmetleri
 • Binalar
 • Ticaret, Turizm ve Sosyal Yapı
 • Sanayi Bazında ele alınmaktadır.

KAYNAK : https://www.ecobuild.com.tr/iklim-degisikligi-eylem-plani?utm_campaign=3e4cbe96-864a-480e-9b91-9f842e5a3aa3&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=e399b68f-80d4-4888-8637-43ae21c9d580

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Total Page Visits: 161 - Today Page Visits: 1
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)