Home / Haberler / İklim değişikliği fiziksel sağlığımızın yanında psikolojik sağlığımızı da etkiliyor

İklim değişikliği fiziksel sağlığımızın yanında psikolojik sağlığımızı da etkiliyor

Posted on
Paylaşın
Pin Share

Amerikan Psikologlar Birliği (APA) ve ecoAmerica işbirliğinde iklim değişikliğinin (şiddetli fırtınalar, deniz seviyesinin yükselmesi ve kuraklıklar) psikolojik etkileri üzerine bir rapor sunuldu.

Raporu hazırlayanlar, iklim değişikliğinin fiziksel sağlık üzerindeki etkilerine daha çok değinildiği, ancak psikolojik sağlık üzerindeki etkilerinin yeteri kadar incelenmediğini belirtiyor. İklim değişikliğinin etkilerine direkt maruz kalmanın, bu doğa problemini kabul etme ve değiştirmeye yönelik sorumluluk almada etkili olduğu vurgulanıyor.

 Fakat bu etkilere direkt maruz kalmayan kişilerin psikolojik özellikleri, dünya görüşleri ve ideolojilerinin iklim değişikliği gerçeğini kabullenmelerini karmaşık hale getirdiği de belirtiliyor. Dolayısıyla, bu raporla iklim değişikliğinin psikolojik etkilerine işaret ederek bu duruma karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyorlar.

İklim değişikliğine bağlı hava koşullarının yarattığı felaketlere maruz kalma, felaketin sonuçları ile baş etme ve başka kişilerin bu felaketlere maruz kaldığını deneyimleme gibi sebepler ile iklim değişikliğinin ruh sağlığı üzerinde etkileri bulunmakta.

Bu etkilerden bazıları travma, şok, stres, kaygı, depresyon, komplike yas, travma sonrası stres bozukluğu, major depresif bozukluk, sosyal ilişkilerdeki zorlanmalar, madde kötüye kullanımı, kayıp hissi, umutsuzluk, kadercilik, tevekkül, otonominin ve kendini kontrolün kaybolması, kişisel ve mesleki aidiyetlerin kaybı olarak ortaya çıkıyor.

Bir araştırma (Carnie, Berry, Blinkhorn & Hart, 2011), kuraklıktan etkilenen bir bölgedeki gençlerin, yüksek düzeyde stres, aile üyeleri ile ilgili endişe, gelecek hakkında kaygı ve bunalmışlık hissettiklerini gösterdi.

 Raporda, özellikle kadın, çocuk ve yaşlı bireylerin yüksek risk grubunda oldukları vurgulanıyor. Örneğin, Watson (2002) çalışmasında felaketten sonra 2 yıldan fazla bir süre boyunca travma sonrası stres belirtilerini, çocukların yetişkinlerden daha fazla gösterdiklerini buluyor.

Raporda öne çıkan bir diğer vurgu ise iklim değişikliğinin bireysel etkilerinin yanı sıra toplum sağlığına olan etkileri oldu. Toplumsal uyumun düşmesi, süreklilik ve ait olma hislerinin kesilmesi, şiddet ve suçta artış, sosyal istikrarsızlık, kişilerarası şiddetin ve aile içi istismarın artması bu etkiler arasında sayılabilir.

Özellikle sosyal etkilerinin felaket sonrası yer değiştirmek zorunda kalma ve yeni yerlere uyum sağlama gibi zorluklarla şekillendiği aktarılıyor.

Tüm bu bulgular iklim değişikliği ile ilgili alınması gereken önlemler ile değerlendirildiğinde bazı önerilerin altını çizmek gerekiyor: İnsanlara iklim değişikliğine karşı hazırlıklı olmaları ve onu hafifletebilecekleri konusunda güven vermek kolektif hareketlerin (eylemlerin) önemini vurgulamak kişilerin kendi deneyimlerini uygun bir şekilde yorumlayabilmelerine yardım etmek toplumsal bağlılığı arttırmak sosyal grupları ve ağları güçlendirmek ve yerinden olmuş kişilerin ihtiyaçlarına duyarlı olmak.

KAYNAK : Raporun linki: http://ecoamerica.org/wp-content/uploads/2014/06/eA_Beyond_Storms_and_Dr

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Pin Share
Top