Home / Haberler / İstanbul Ekosistemler Çalıştayı

İstanbul Ekosistemler Çalıştayı

Posted on
Paylaşın
Pin Share

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle İstanbul’un ekosistemlerini ilgilendiren birçok Çalışma Grubu oluşturuldu.

Bu çalışma guruplarından “Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu” olarak 19.02.2021 Cuma günü saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında zoom üzerinden Sn. Prof. Dr. Doğanay Tolunay Hocamızın Moderatörlüğünde İSTANBUL EKOSİSTEMLERİ ÇALŞTAYI konulu İstanbul ve ülkemiz için son derece onam arz eden bir toplantı yapılmıştır.

Çalıştay’a, üniversitelerden, Belediyelerden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Tarım ve Orman Bakanlığından, İstanbul Kent Konseyi ve İlçe Kent Konseylerinden, Çevre Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası ve çeşitli Meslek Odalarından, çeşitli çevreci vakıf ve derneklerden, platformlardan başkanlar, temsilciler ve gönüllüler katılmıştır.

Toplantıda açılış ve gündem hakkında bilgilendirmede bulunan Sn. Prof. Dr. Doğanay Tolunay hocamız, İstanbul Ekosistemleri Çalıştayı hakkında neden oluşturulduğu ve amacı hakkında detaylı bilgilendirmede bulunduktan sonra, katılımcılardan tecrübelerini görüş ve önerilerini paylaşmalarını istemiştir.

İstanbul, ülkemiz ve dünyamız için son derece önemli olan İstanbul Ekosistemler Çalıştayı, tüm katılımcılarca önemsenip beğenilmiş ve bu oluşumu sağlayan başta İBB olmak üzere tüm katkı verenlere teşekkür etmişlerdir. Oldukça kalabalık bir katılımın olduğu çalıştayda tüm katılımcılar söz alarak bilgi ve birikimlerini paylaşmış, görüş ve önerilerde bulunmuşlardır.

İstanbul Çevre Konseyi adına toplantıya katılan, Başkan Yardımcısı Seyfullah Atçı söz alarak İstanbul Ekosistemler Çalıştayı’nın oluşumuna İÇK olarak duydukları memnuniyeti belirterek, her zaman ve her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirtmiştir. Daha sonra İstanbul Çevre Konseyi’nin tarihçesini üye profilini, amaçlarını ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmuştur.

İkinci söz alışında ise, İstanbul Ekosistemler Çalıştayı olarak önce İstanbul’un çevre değerleri envanterinin çıkarılmasını bu konuda kendilerinin tecrübeleri olduğunu, çıkardıkları bir dergiyi ekrandan göstererek bunu çalıştay moderatörlüğü ile paylaşabileceklerini belirtmesi üzerine Prof. Dr. Doğanay Tolunay araya girerek, tüm katılımcılara hitaben lütfen bu gibi güzel çalışmalarınız varsa sizlerde bizlerle paylaşırsanız çok memnun oluruz şeklinde görüş ifade etmiştir.

Başkan Yardımcımız Seyfullah Atçı, son olarak İstanbul Ekosistemler Çalıştayı olarak bir yol alınabilmesi ve sürdürülebilir olabilmesi için, bir “Stratejik Plan Yol Haritası” hazırlanması önerisinde bulunmuş ve bunun için gerekli desteğe her zaman vermeye hazır olduklarını belirtmiştir.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay Hoca bunun üzerine hem Seyfullah Bey’e hem İstanbul Çevre Konseyine katılım ve katkıları için teşekkür etmiştir.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay Hoca toplantı sonunda bu çalıştayın ikincisinin, mart ayı içine olacağını ve önceden gündemi katılımcılarla paylaşacağını belirterek tüm katılımcılara katılım ve katkıları için teşekkür ederek toplantıyı sonlandırmıştır.

KAYNAK : İstanbul Çevre Konseyi Başkan Yardımcısı Seyfullah Atçı

HABER: BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Pin Share
Top