Home / Madencilik

Madencilik

ÇEVREYİ YOK SAYMAYAN MADENCİLİK

Dünyada ve Ülkemizde Madencilik tarihi oldukça eski hatta meşhur Alpagut Grevi Ülkemizde Madencilik alanında ilk ve önemli bir Grev .Bu Grev süresince yaşanan ve sendikacılar tarafından iyi bilinen Keklik Fıkrası da meşhurdur.

Çevrecilik ve Çevre Korumacılığının tarihine baktığınızda ise benim yaşım kadar bile değil,Çocuk yaşımda Dünya Nüfusunun 2 ,5 Milyarın üstünde olduğunu hatırlıyorum günümüzde ise 7 Milyara varmış durumda.Bu kadar insanın yaşaması için gerekli olan herşey Yeraltında bulunan Madenlerden elde edilmiş ve halen elde ediliyor ,Dünya var olduğu sürece devam edecek.

Ülkemiz İnsanlarını refaha kavuşturacak oranda yeraltı zenginliklerimiz bulunmasına karşın,Özellikle gelişmiş Ülkeler Ülkemiz Madenciliği üzerinde büyük oyunlar oynamakta ve ne yazık ki Çevre ve Çevre Korumacılığını da kullanmaktadırlar.

 

Ülkemizde Madencilk faaliyetleri henüz gelişmesini tam anlamıyla tamamlayamamış bu nedenle de Doğanın korunmasında yeterli önem vermedikleri için,Hem gerçek anlamda Çevre korumacılar tarafından hemde bu işi kullanmak isteyenler tarafından baskı görmektedirler.

Çevre ve Çevre Korumacılığı tarih olarak yeni bir kavram olsada Dünyanın geleceği için önem arz ediyor ve Dünyada Madencilik başta olmak üzere tüm sektörleri yakından ilğilendiriyor,Ülkemizde süren Madencilik faaliyetleri sırasında Çevre Korumacılığına başlarda önem verilmemiş olsada son yıllarda Maden sektörünün Çevre Korumacılığına yönelik faaliyetlerinin artttığını izlemeye başladık.

Ülkemizde Madencilk faaliyetlerinin Doğa Korumacılığına önem verebilmesi için Maden Fakültesinden mezun olan ögrencilerin mutlak biçimde Doğa korumacılığı konusunda Yüksek Lisans yapmaları geleceğimiz açısından önemlidir.

Çin de GSMH Madenciliğin payı % 15 iken bizde bu pay % 2 civarinda olup 6.733 üretim yapam madenci bulunurken 34.000 bin ruhsat alınmış ,işte buna dikkat etmek lazım önüne gelen herkes çıkar amaçlı ruhsat başvurusu yapıp çeşitli Maden ruhsatı alarak Doğanın içine edebilir.Buda kuşkusuz bizlerin haklı tepkisine neden olacaktır,Ülkemiz üzerinde büyük oyunların oynandığı son yıllarda madencilerin Maden ve Çevre ilişkisine önem vermeleri hepimizin geleceğini yakından ilgilendirmektedir.

 

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE;

İstanbul Sultangazi Cebeci’de uzun süredir faaliyet gösteren 21 adet taş ocağı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili kurumlara verdikleri projelere uygun çalışmadığı buna rağmen halen çalıştıkları tespit edilmiştir.
05.09.2016 İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu 158 sayılı kararlarına aykırılıkları da tespit edilmişti.
158 sayılı kararın C-E-F-G maddelerine uyulmadığı görüntülenmiş olup ayrıca I-Maddesinde anılan işçi sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına aykırı çalıştıkları da bilinmektedir.
Sultangazi ,Cebeci taş ocaklarını işleten firmaların projelerinde yer alan ŞEV açılarının Basamakların var olmasına rağmen, günümüzde ŞEV açılarından ötürü BASAMAKLARIN projelerine aykırı olarak çalıştıkları için ,İşletmelerin bu nedenle ivedi olarak kapatılması gerektiğini saygılarımızla arz ederiz.

Zafer Murat Çetintaş
İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri

Ekleri:
02.12.2016 tarihinde çekilen resimler
05.09.2016 tarihli Mahalli Çevre Kurulu Kararları
10.10.2016 tarihli dilekçelerimiz

Top