Home / Haberler / Saros Körfezi’ne ‘FSRU Liman Projesi Olumlu ÇED Raporu’nu bilirkişi inceleyecek

Saros Körfezi’ne ‘FSRU Liman Projesi Olumlu ÇED Raporu’nu bilirkişi inceleyecek

Posted on
Paylaşın

Saros Körfezi’nin sakinleri, taş ve mermer ocakları kaynaklı kirliliğin ardından kıyı dolgusuyla yapılacak limanı engellemek için harekete geçti. Körfez gönüllüleri, Gökçetepe ile Sazlıdere arasına planlanan limanının doğaya ve turizme büyük zarar vereceğini söylüyor.

İstanbul’a en yakın ege kıyısı olarak ünlenen ve akıntı sistemiyle dünyanın kendini temizleyen ender alanlarından Saros Körfezi, antik çağlardan beri Melas Kolpos adıyla biliniyor.

Gelibolu Yarımadası’nın Trakya kıyılarını oluşturan Saros, Kuzey Ege’nin en tuzlu denizi oluştururken derinliklerinde 200’den fazla canlı türü barındırıyor. Kuzey Ege’nin en canlı turizm merkezlerinden Körfez’in çeşitli yerlerine kurulu taş ocaklarının çevreye verdiği zararı engellemeye çalışan doğaseverler şimdi de kurulması planlanan liman için eylem yapıyor.

2010 yılında Özel Koruma Bölgesi ilan edilen Saros Körfezi’ne yapılması planlanan likit doğalgaz(LNG) limanın çevreye büyük zarar vereceğini söyleyen doğaseverler, gemi pervanelerinden oluşacak dalgaların sualtı ve kıyı zeminini bozacağını savunuyor.

Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu’na göre, atılan çıpalar dip canlılığını etkileyecek, makine dairesindeki sintine sularının denizlere akması da kirlilik yaratacak.

Komisyon adına konuşan emekli öğretmen Mehmet Zeybek, “Doğa harikası Saros, dev gemilerin her gün bölgeye gelmesiyle büyük risk altına girecek. Her türlü petrol sızıntısı olabileceği gibi aktif fay hattı üzerindeki Saros, petrol ürünü depolamak için uygun değildir. Danıştay 6. Dairesi’nin kararına göre Saros Körfezi kıyı kuşağının korunması gerekiyor” dedi.

KIYILAR DOLDURULACAK

LNG boru hatlarının tarım arazilerinden geçeceği için yerel tarıma ve ormanlara büyük zarar vereceğini söyleyen Zeybek şöyle devam etti:

“Liman için binlerce ağaç kesilecek. Ergene ve Tunca gibi nehirler yılda 8 milyar metreküp temiz suyu Saros’a getiriyor. Yer altı ve yerüstü sularla birlikte bozulan ekolojik denge, köylüye, çiftçiye ve balıkçıya zarar verecektir. Liman için ‘ÇED olumlu’ kararı veren bakanlıktan geri adım atmasını bekliyoruz. 52.3 hektarlık alana kıyı dolgusu yapılacak ve bölge betonlaştırılacak.

ÇED iptal davamızın görüldüğü Edirne İdare Mahkemesi’nin kararıyla 1 Kasım’da yapacağı keşif ve bilirkişi incelemesi öncesinde 45 bin kişinin imzasıyla bakanlığa başvurduk. Tek isteğimiz Saros Körfezi’nin bozulmaması.”

OLUMLU ÇED’E BİLİRKİŞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca bölge halkına rağmen olumlu karar verilen Saros Körfezi’nin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasında planlanan FSRU Liman Projesi hakkında Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu tarafından açılan ÇED davasında 1 Kasım Cuma günü Edirne İdare Mahkemesi’nce keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak.

Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu, Edirne İdare Mahkemesi’nin atadığı bilirkişi heyetinin katılımıyla keşif ve bilirkişi incelemesini 1 Kasım Cuma günü saat 14:00 de Sazlıdere Köyü’nde yapacağını belirterek, tüm yaşam savunucusu dostları, bölge halkını, tüm sivil toplum kuruluşları keşif ve bilirkişi incelemesine katkı sunmaya davet etti.

Komisyonun açıklaması şöyle:

“Bilirkişi Heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının; söz konusu projenin (iskele, boru hatları, dolgu), gerçekleştirilmesi öngörülen alanda çevreye, tarım arazilerine ve toprağa, ormanlık alana, Saros körfezine, turizme, deniz biyolojisine, balıkçılığa, kus türlerine, bölgenin flora ve faunasına olumsuz etkilerinin olup olmayacağı, projenin şehircilik ilkelerine, kamu yararına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen ilkelere ve imarla ilgili diğer mevzuata uygun olup olmadığı yönünde incelemeler yapıp ayrıntılı rapor hazırlayacaktır.

Danıştay 6.Dairesi Başkanlığının verdiği karara göre; ‘Enez Dalyan Gölünden Evreşe Ovası kıyısına kadar uzanan kuzey Saros Körfezi kıyı kuşağının doğal yapısı ve içerdiği ekolojik çeşitliliğin korunması’ gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği Danıştay kararları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açısından bağlayıcıdır. Kesinleşmiş olan bu Danıştay kararları Saros kıyılarını koruma altına almıştır.

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce 22 Ocak 2018 tarihinde onaylanmıştır. Proje alanında; 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Edirne Çevre Düzeni Planı çalışmaları yapılmıştır.

Bu plan hükümlerine göre proje alanı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi/Turizm Merkezi olarak planlanmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Saros Körfezinde özel ekolojik değerlerin yıkım projesi olan FSRU Liman ÇED başvuru dosyasında Bakanlığın görevi ÇED Olumsuz Kararı vermektir.

Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu olarak, ilk günden beri birlikteliğimiz, projeyi ve hukuksal süreci takip eden çalışmalarımız ve dayanışmamız tüm hızıyla devam etmektedir.

Proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun hazırlanmasından sonra, Keşan Kent Konseyi ile birlikte hareket ederek, halkın katılım toplantılarında bölge halkının yanında olup sesimizi basın yoluyla tüm Türkiye’ye duyurduk. 4 Ağustos 2018 tarihinde bölgeye dair Acele Kamulaştırma kararı alınmasından sonra süreci takip ederek parsel sahiplerinin iptal davaları açmaları için dayanışma içinde olduk.

Tüm Saros kıyı kesimlerinde hatta Trakya bölgesinde bültenler hazırlayıp halka dağıtarak, hem halkı bilgilendirdik hem de 45.000 ıslak imza toplayıp itiraz dilekçelerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduk. 17 Mayıs 2019 da Av.Bülent Kaçar’a  vekaletlerimizi vererek Bakanlığın Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu kararına  karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davamızı açtırdık.

Tüm Saros körfezi kıyı yerleşim yerleri ile iletişim kurarak, doğa ve yaşam savunucusu yüzlerce gönüllü ile ÇED iptal davamızın tüm masraflarını büyük bir dayanışma ruhuyla  birlikte karşılamak için çalışmalar yaptık.

28 Ağustos 2019 da, FSRU projesini her yönü ile konuşmak için, Keşan Belediyesi konferans ve tiyatro salonunda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi hocalarımızdan sayın Prof.Dr.Doğanay Tolunay ve MAREM projesi lideri Hidrobiyolog sayın M.Levent Artüz hocamızın katılımıyla Barselona Sözleşmesi Kapsamında Saros Körfezi panelini gerçekleştirdik.

29 Ağustos 2019 da Edirne İdare mahkemesi BOTAŞ ın da etkileneceğini öngörerek BOTAŞ’ ı davaya dahil etti. Kararın hemen ardından Botaş yetkileri kamulaştırma alanındaki toprak sahipleriyle tek tek görüşerek, belirlenen bedel üzerinden anlaşarak ödeme yapmak için imza talep etti. Kamulaştırma alanında arazisi bulunan halkın çoğunluk olarak imza vermediği tesbit edilmiştir.

FSRU projesinde net açıklanmamakla birlikte LNG yanında benzin, gazyağı, motorin taşıyan beyaz boru hatları da bulunmaktadır. Liman yapımı gerçekleşecek olursa Saros Körfezinin İzmit, Aliağa, İskenderun veya Bandırma körfezi gibi balçık haline dönmesi kaçınılmazdır. Proje için Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Turizm Kültür Gelişim Bölgesi ilan edilen ve 1. Derece Deprem bölgesi olan Saros Körfezi’nin uygun olmadığı bilimsel olarak açıktır.

Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu olarak avukatımız Bülent Kaçar’ın takibiyle ve Keşan Kent Konseyi’nin katkılarıyla, çocuklarımıza temiz bir doğa ve deniz bırakabilmek için tüm süreci sonuna kadar takip edeceğiz.

Tüm yaşam savunucusu dostlarımızı, bölge halkımızı, tüm sivil toplum kuruluşlarımızı 1 Kasım 2019 günü Keşan ilçesi Sazlıdere köyünde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesine katkı sunmaya davet ediyoruz.”

Ege Denizi’nin en temiz denizlerinden Saros Körfezi’nin doğa harikası Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına (FSRU) Likit doğalgaz taşıma ve yükleme limanı yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge halkına rağmen ÇED olumlu kararı vermişti.

KAYNAK : https://www.denizhaber.net/saros-korfezine-fsru-liman-projesi-olumlu-ced-raporunu-bilirkisi-inceleyecek-haber-91126.htm

HABER: BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Total Page Visits: 1025 - Today Page Visits: 1
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial