Home / Haberler / Su Ürünleri Yönetmeliği Değişti…İşte Yeni Cezalar!

Su Ürünleri Yönetmeliği Değişti…İşte Yeni Cezalar!

Posted on
Paylaşın

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 9 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Su Ürünleri Yönetmeliği Değişti...İşte Yeni Cezalar!

Resmi Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği değişikliği ile, su ürünleri avcılığında kurallara uymayanlara kesilecek cezalar güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelikle, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte değiştirildi. Maddenin yeni hali şöyle:

“İdari Yaptırımların Uygulanması

Madde 38 – İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.

Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13’teki kriterler dikkate alınır.

İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”

İşte cezalar

Yönetmeliğe eklenen “Kanunda Alt ve Üst Sınırı Belirtilen İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Kriterler” başlıklı EK-13 ile, su ürünleri avcılığında yürürlükteki kurallara uymayanlara verilecek cezalar belirlendi.

1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Paylaşın
Total Page Visits: 861 - Today Page Visits: 2
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial