Home / Türk Boğazları

Türk Boğazları

 

 

 

 

 

 

 

 

GOTIA BİLİRKİŞİ RAPOR ELEŞTİRİSİ

1. Bilir kişi raporunda yer alan Prof. Dr. Mahir Şakrak’a ait hiçbir görüş yoktur.

2. Türkiye’de Tanker Taşımacılığı Uzmanlığı diye bir dal yoktur. Üniversitelerden ve mezun derneklerinden öğrenmek mümkündür.

3. Kurul’da Su ürünleri Mühendisi, Biyolog, Hidrolog, Çevre Mühendisi gibi meslek temsilcilerinin bulunması gerekir. Bugüne kadar olan davalarda bunun örnekleri vardır. Kaldı ki burada konu zararın tespitidir.

4. Rapor’da kirlilik etkisi kalmamıştır ve tek başına Gotia kazasına bağlanmamalıdır densede Eski adı İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü olan kurumun web sayfasında yayınladığı gibi 11. paragrafta “ Gotia kaynaklı petrol kirliliğinin devam ettiği 11.11.2004 tarihli toplantıda 6 Nolu karara bağlanarak Omur Marin Denizcilik’e yazı ile bildirildiğinden bahsedilmektedir.”
Bu durumda resmi olarak kirliliğin devam ettiği kanıtlanmıştır. Ayrıca bilirkişi kendi ifadelerinde 1989 yılının Mart ayında 11 Milyon varil petrolün denize karışmasının etkilerinin uzun yıllar sonra ortaya çıktığını bahsetmiş buda kendilerinin çelişkisini ortaya koymaktadır “ EXXON VALDEZ KAZASI”

5. Karşı taraf savunmasında denize dökülen petrolün 25 ton değil 18 ton olduğunu ileri sürmüş ancak bilirkişi Bakanlık İl Müdürlüğü raporunu göz ardı ederek 3. sayfanın inceleme ve değerlendirme bölümünde davalı tarafın 18 ton davacı tarafın 25 ton petrol kirliliğinden bahsettiği cümlesini koyarak kuşku yaratmaktadır.

6. Raporda kaza sonrası raporlara göre gibi ifadelerde bulunulsa da kaynakçada İl Çevre ve Orman Müdürlüğü gibi kurumların hazırladığı rapor, araştırma gibi kaynaklardan yararlanıldığına kaynakçada yer verilmemiş. Yani bu kurumların ve üniversitelerin olay sonrası hazırladığı raporlardan yararlanıldığı kesin değil ve şüphelidir. Ayrıca Raporda bir takım kaynaklardan yararlanıldığı ifade edilmiş olsa da bu kaynakların adları kaynakça bölümünde İngilizce olarak sıralanmıştır. Bu kaynak adlarının bilgilerinin tümünün Türkçe olarak bilirkişi raporunda yer alması ve iliştirilmesi gerekmektir. Daha önceki buna benzer davlarda aynı süreç savunduğumuz gibi yaşanmıştır.

7. Gotia bir tanker değildir. Kuru yük gemisidir bu nedenle tanker taşımacılığıyla alakası yoktur. Bu nedenle tanker taşımacılığı uzmanı diye ifade edilen kişinin bu bilirkişide yer alması doğru değildir.

BİLİRKİŞİ
1. Sayfada bilirkişi raporunda kirliliğin İstinye Haliç Kumkapı arasında yayılma gösterdiği Marmara’da seyrelme olduğu, kirliliğin sınırlı olması gerektiği yazılsa da alt ve üst akıntılarla kirliliğin hızlı yayılabileceği bilimsel bir gerçektir.

2. Raporda 2002 yılı sonrası balık avında yükselme görüldüğü ifade edilirken bu durumun 2002 yılı içindeymiş algısı yaratılmaktadır. Oysa 2003 ve sonrası yazılması gerekmektedir.

3. Sunduğumuz tutanaklar 1979’da meydana gelen tanker kazasında kabul edilmiş ve Yargıtay’ca onanmıştır. Bu bağlamda zararlar zaten ayrı ayrı tutanak haline getirilip hesaplanmıştır ve bu belgeler sunulmuştur.

BİLİRKİŞİ YÖNÜNDEN
1. Bilirkişilikte Tankercilik Uzmanlığı ünvanı yer almasına karşın Türkiye’de halen böyle bir uzmanlık alanı yoktur. Ayrıca GOTİA adlı gemi Tanker sınıfından değildir.

2. 19.01.2010 tarihinde Kilyos Demirciköy’de meydana gelen Orçun C adlı gemi kazası hakkında Prof. Dr. Gülşen Altuğ aynı tarihlerde basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarında gemi kazasından ötürü meydana gelen kirliliğin etkisinin olmayacağını ifade etmiştir. Ve bunun üzerine bu açıklamaları çevreci STK’lar tarafından eleştirilmiş ve tepki almıştır.

Davalının İtirazına Cevap

Davacıya bağlı Kooperatiflerin kaza bölgesine uzak olması nedeniyle zarara uğramadıkları yanlıştır. Kooperatif Yönetim merkezleri adres olarak uzak olsa bile kooperatif ortağı balıkçılar Marmara denizinin tümünde, Boğazlar , Ege ve Akdeniz’de balıkçılık yapmaktadır. Akdeniz’de meydana gelebilecek bir kirlilik avlanma sahası açısından etkilemenin yanı sıra akıntılarla tüm denizlere yayılmaktadır.

Top