Home / Haberler / Türkiye, Leonardit Kaynaklarını Kullanmaya Başlayacak

Türkiye, Leonardit Kaynaklarını Kullanmaya Başlayacak

Posted on
Paylaşın
Pin Share
Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadelede kullanımı” iş birliği protokolü imzalandı.

Leonardit, alkali çözeltilerde kolayca çözünebilen, yumuşak, siyah veya kahverengi, parlak, camsı bir mineraloittir. Yakın yüzey madenciliği ile ilişkilendirilen linyitin bir oksidasyon ürünüdür.

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasallar doğanın dengesini bozmakta ve toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Tarımda kimyasal madde kullanımından uzaklaşılması ve organik tarıma olan ilginin gittikçe artması, leonardit hammaddesinin ve bu hammaddeden elde edilen humik ve fulvik asitin tarımsal faaliyetlerdeki önemini arttırmaktadır.

Ayrıca son yıllarda leonarditten elde edilen ulmik asit üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Leonardit ve türevleri, kozmetikten ilaç sanayine, sondaj sektöründen hayvan yemi ve filtre sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) arasında, Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadele alanlarında işbirliği ve ortak çalışma imkanlarının ortaya çıkarılması/değerlendirilmesi,

diğer potansiyel alanların taranması, muhtemel proje ve hizmetlerin oluşturulması/yürütülmesi hususlarında 30.03.2021 tarihinde “Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadelede kullanımı” iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Türkiye tarımında çölleşme ve erozyonla mücadele ekseninde,

  • Toprak düzenleme ve iyileştirme potansiyeline sahip leonardit kaynak/rezervlerinin araştırılması,
  • Literatür ve envanter derlenmesi,
  • TKİ ve Ülkedeki diğer büyük leonardit sahalarında etüt,
  • Örnekleme ve rezerv çalışmaları yapılması,
  • Test ve analiz hizmetleri alanında bilgi, hizmet, teknolojik bilgi ve süreçler geliştirilerek, Ülke Ekonomisine azami katkı sağlanması,
  • Çölleşme ve erozyonla mücadele, bozulan, çölleşen ve/veya erozyona uğrayan toprakların en aza indirilmesi ve
  • Mümkün olanlarının geri kazanımı bilincinin oluşturulması amaçlandı.

“Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadelede kullanımı

Yine protokol kapsamında, üç kurumun faaliyet gösterdiği alanlarda, leonardit, sıvı ve katı hümik asit, çölleşme ve erozyonla mücadele ekseninde, toprak düzenleme ve iyileştirme potansiyeline sahip leonardit kaynak/rezervlerinin araştırılması başta olmak üzere, taraflarca ortaklaşa belirlenecek araştırma, etüt ve teknoloji geliştirme konularında projeler de yürütülecektir.

Ayrıca bu araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında üniversite veya benzeri araştırmacı kurum ve kuruluşlarla iş birliği de  yapılabilecektir.

Bunun yanında, Protokol kapsamında kurumlar arası bilimsel kapasitenin artırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kurumların ihtiyaçlarının ortak akıl platformunda karşılanması gibi pek çok faktör göz önünde bulundurularak “Türkiye leonardit kaynakları/potansiyeli ile kalite ve özelliklerinin araştırılması, çölleşme ve erozyonla mücadelede kullanımı” çalışmaları da gerçekleştirilecektir.

Leonardit kullanımının sağladığı yararlar

Hümik asitin faydalarını fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Organik tarımda leonardit kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Bitki verimi ve kalitesi dikkate alındığında, leonardit kullanımının avantajları genel olarak şöyledir:

* Verim artışı sağlanır,

* Daha kaliteli, canlı, sağlıklı, besleyici ve standart ürün elde edilir,

* Önemli ölçüde erkencilik sağlanır,

* Gübre kullanılması durumunda, kullanılan gübre miktarı çok azaltılır,

* Leonardit (veya hümik asit) toprağın yapısını mükemmel bir şekilde düzenler ve ıslah eder,

* Çevreye zarar vermediği gibi topraktaki mevcut kirlenmeleri giderir,

*Toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi havalanmasını sağlar,

*Toprağın su geçirgenliğini arttırır,

*Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır,

*Toprağın su tutma kapasitesini arttırır,

*Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur,

*Toprak rengini koyulaştırdığı için güneş enerjisinden daha iyi yararlanmayı sağlar,

*Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar,

*Toprağın pH yapısını düzenler ve toprağı nötralize eder,
*Hümik asit yüksek tuzlanma sonucu ortaya çıkan toksitlenmeleri düşürür.

KAYNAK : https://www.enerjiportali.com/leonardit-nedir-nerelerde-kullanilir/

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Pin Share
Top